[Nlnog] RIPE db / IPv6

Teun Vink - Luna.nl teun at luna.nl
Wed Jun 16 07:21:55 UTC 2004


On Wed, 2004-06-16 at 09:20 +0200, Alex Bik wrote:
> Teun Vink wrote:
> 
> 
> > Ik heb inderdaad vergelijkbare dingen ook al meerdere malen gezien.
> > Zwaar irritant, en een beetje jammer dat ze een AAAA record eraan
> > hangen in dit geval. Ik heb het geloof ik wel eens gemeld bij RIPE,
> > maar die kwamen toen niet veel verder dan 'gebruik IPv4 als
> > workaround', maar da's alweer een aardig tijdje geleden.
> 
> Tja, zo kun je je er ook vanaf maken. Rare instelling voor en anders zo
> correcte club. Misschien wil je nog eens klagen. Als er veel mensen
> klagen gebeurt er misschien wat...
> 

Bij de volgende keer dat 't me overkomt zal ik dat dan doen...

groetjes,


Teun Vink
Luna.nl
-- 
               Luna.nl B.V.
        Puntegaalstraat 109 * 3024 EB Rotterdam
          Postbus 63000 * 3002 JA Rotterdam
       T 010 7502000 * F 010 7502002 * www.luna.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20040616/3ab247ed/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list