[Nlnog] [sabri at bit.nl: Re: Whitelist]

Siong Han shan at next-element.nl
Mon Jun 14 16:15:57 UTC 2004


> Is het een idee om als criterium aan te houden dat men als aanbieder van
> een openbaar telecommunicatienetwerk staat ingeschreven bij de Opta? Dan
> is er immers duidelijk sprake van een klant->ISP relatie. Uitzonderingen
> zoals Surfnet e.d. daargelaten, zulks ter beoordeling van ondergetekende
> cq deze lijst?
hmmm...
ander puntje:
zou je dan op een gegeven moment ook mailinglijsten moeten gaan
filteren van klanten van ISP's met als criteria dat een abuse binnen
1 dag *bevredigend* opgelost dient te worden?
waar trek je dan in vredesnaam de grens?
En daar is dan toch de 24hr reset voor?

maar dit is weer een andere discussie natuurlijk.
En als iemand nat wil doen voor klantmail, is het dan niet een beetje
ondoenlijk om te zeggen: uw klant met ...(gespoofte header?)... is
besmet?
Ik zie me daar al een abusecomplaint aan komen :(

just my 2pennie(wafel)s
-- 
SiongMore information about the NLNOG mailing list