[Nlnog] [sabri at bit.nl: Re: Whitelist]

Nils Swart nils at swart.biz
Mon Jun 14 13:39:09 UTC 2004


Hi,

> > Er valt wel wat te zeggen voor de opie om de criteria wat ruimer te
> > zien, nl. om mailservers van wat grotere organisaties met een
> > verantwoord abuse beleid op te nemen.

> Ook dat criterium voldoet de betreffende club niet aan als je het mij
> vraagt. Dat van dat NATten is niet 'vermoedelijk'.

Dus de berichtgeving aan de grote enterprises zou kunnen zijn: indien je 
opgenomen zou willen worden op $whitelist, dan zullen de mailservers te 
identificeren moeten zijn: appart NATten dus (naast alle andere 
reeds genoemde criteria zoals abuse afhandeling, braaf exchange blijven 
updaten, etc etc) 

-Nils

More information about the NLNOG mailing list