[Nlnog] Read-only list en archieven

Niels Bakker niels.bakker at ams-ix.net
Mon Aug 30 09:46:18 UTC 2004


On 30 aug 2004, at 10:57, Tycho Eggen wrote:

> okay, misschien dat een NLNOG-nd (non-disclosure) list, waar een 
> select publiek op kan, dan wel een idee is.

Ik kan me niet heugen ooit een situatie meegemaakt te hebben waar nog 
een mailing list verlichting bracht; het tegendeel echter maar al te 
vaak.


> Het punt is het feit dat je soms vrijuit wil kunnen discussieren 
> zonder dat je hoeft op te letten of je niet te veel informatie rond 
> strooit, die weer terecht komt bij mensen waar je niet van wil dat ie 
> daar terecht komt.

Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een charter de magische eigenschappen 
kan bezitten die je het hier toedicht (namelijk handhaving van de 
clausules erin).

Misschien is het een optie om te bedenken dat e-mail, zijnde een 
elektronisch communicatiemiddel, snel op onverwachte plaatsen op kan 
duiken voordat je zaken aan je toetsenbord toevertrouwt die je liever 
niet op dergelijke plaatsen wil hebben.


> (Gewoon puur een list waar je niet hoeft te vrezen dat de mensen van 
> scriptkiddie hosting mee lezen.)

Een onhaalbare utopie. Het lijkt me sterk dat de NLNOG BOFH's (zowel L 
als R) er veel voor voelen om aan stringent deurbeleid en handhaving 
daarvan te doen.

Groeten,
-- 
Niels Bakker                   Tel: +31 205 141 716
Amsterdam Internet Exchange          Mobile: +31 651 902 772
http://www.ams-ix.net/         E-mail: Niels.Bakker at ams-ix.net

More information about the NLNOG mailing list