[Nlnog] Read-only list en archieven

Tycho Eggen tycho at capcave.com
Fri Aug 27 15:11:54 UTC 2004


On Fri, 2004-08-27 at 17:05 +0200, Erik Bais wrote:
> Het open houden van een read-only list zal tot gevolg hebben dat er nog
> minder over de list zal gaan en er NOG minder openlijk over bep. dingen
> gesproken wordt. 
> 
> Maar laten we er anders over stemmen .. 

om te voorkomen dat de hele lijst nu wordt gespamt door mensen die het
eens/oneens zijn, stel ik voor dat iemand (onze bofh?) de stemmen
verzameld.

deze kunnen dat eventueel gecrossreferenced worden aan de nlnog-post
list.

Grtz

-- 
Tycho Eggen, Capcave B.V. - Systems Specialist
a: Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
t: +31(0)30 214 96 70, f: +31(0) 30 214 9679
m: +31(0)6 41 824 855, e: tycho at capcave.com
po: TNE1-RIPE, pki: 0xC3DF0D35, as: 20786
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20040827/bd47103c/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list