[Nlnog] Cisco Telnet, anyone ?

Nils Kolstein N.Kolstein at kpn-is.nl
Fri Aug 27 11:38:29 UTC 2004


> Iedereen die zijn cisco-vty's niet voorzien heeft van een 
> access-list met 
> daarin je management-subnet moet sowieso afgeschoten worden, 
> me dunkt }-)

Overdwars kielhalen.. ;-)

BTW, wie heeft het wachtwoord van het NLNOG IRC kanaal voor me?? ;-)

Nils
More information about the NLNOG mailing list