[Nlnog] BGP

Tycho Eggen tycho at e-dude.org
Tue Sep 23 08:20:49 UTC 2003


On Tue, Sep 23, 2003 at 08:01:05AM +0200 Alex Bik(alex at bit.nl) wrote:
> On Mon, 22 Sep 2003, Jeroen Massar wrote:
> 
> > Nope, niet eens gehackt, standaard zebra snapt dat ook.
> > Er is een standaard 'routeserver' optie en je kan natuurlijk
> > zebra's "bgp multiple instance" optie gebruiken.
> >
> > Check btw http://lists.quagga.net/pipermail/quagga-users/2003-August/000266.html
> > en match dan die naam uit de From line met wellicht een
> > nu bekend persoon van je :)
> 
> Toch gaat dat volgens mij over iets anders dan het weglaten van je eigen
> AS in het as-path.

het gaat volgens mij om de combinatie van de twee (as-path en next-hop)
en volgens de rfc is het in ieder geval niet illegaal om de next-hop te
veranderen naar iets buiten het common subnet.
(rfc1771 - 5.1.3 NEXT_HOP)

en ik denk dat voor route-servers het principe van optie a geld mbt
as-path, omdat ze qua ip in het zelfde as zitten.
(rfc1771 - 5.1.2 AS_PATH)

just my EUR 0.02 :-)

-- 
Tycho Eggen             (Unix|Network|Social) Engineer
tycho at e-dude.org        +31 6 41 824 855
Linux is like a wigwam; No Windows, no Gates, and Apache inside!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20030923/87882de3/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list