Oh leuk, OS wars! [Re: [Nlnog] NIET nog es!]

Niels Bakker niels.bakker at ams-ix.net
Fri Sep 19 11:17:37 UTC 2003


On vrijdag, sep 19, 2003, at 12:31 Europe/Amsterdam, Boudewijn Visser 
wrote:

> Zonder MMU kon het OS geen protectie gebruiken, maar het nam wel 
> shortcuts die het moeilijk/onmogelijk maken om te profiteren van een 
> CPU met MMU wanneer die wel beschikbaar zou zijn.
> Toen de A3000/A4000 (68030/68040) uitkwamen is er niks gedaan met de 
> MMU daarvan in AmigaOS.

Apple heeft ook moeten wachten tot Mac OS X omdat allerlei apps voor 
OS9 en eerder nog rekenden op het afwezig zijn van memory protection.  
Als een GUI app om wat voor reden een SIGSEGV krijgt wordt dat ook 
gemeld met de boodschap "The stability of the system has not been 
impacted, you do not need to reboot."

Het valt een beetje onder de noemer "640K ought to be enough for 
everybody."


	-- Niels.

-- 
More information about the NLNOG mailing list