[Nlnog] Cisco?

MarcoH marcoh at marcoh.net
Mon Sep 8 13:52:09 UTC 2003


On Mon, Sep 08, 2003 at 03:48:11PM +0200, Alex Bik wrote:
> On Mon, 8 Sep 2003, Nils Swart wrote:
> 
> > Kan iemand aan de charter toevoegen dat er verwacht wordt
> > dat www.leerquoten.nl verplicht gelezen dient te worden indien men
> > onbekend is met quoten ?
> 
> Tjek! Schrijf je dat ff op, MarcoH? :)

Niels was er mee bezig toch ?

MarcoHMore information about the NLNOG mailing list