[Nlnog] bind en wildcards

Frank Hellemink frank at hellemink.net
Thu Sep 4 13:19:59 UTC 2003


On Thu, 2003-09-04 at 13:47, Arjan wrote:

> Neem me niet kwalijk dat ik als ubernerd niet alle O'Reilly's bezit en
> alle ins en outs uit m'n hoofd ken.


kan je lidmaatschap van deze site aanbevelen. Hoef je niet al die
O'reilly op je boekenplank te zetten.

http://safari.informit.com/

More information about the NLNOG mailing list