[Nlnog] Anti-spam technologie: RHELO

Tycho Eggen tycho at e-dude.org
Wed Nov 5 15:23:15 UTC 2003


On Wed, Nov 05, 2003 at 03:54:22PM +0100 Miquel van Smoorenburg(miquels at cistron.nl) wrote:
> Ik neem aan dat iedereen wel eens gekeken heeft naar SPF (Sender
> Permitted From). Zoniet, http://spf.pobox.com/

net gelezen, op zich leuk, maar ook een beetje opzichtig

> Ik heb daar een variant op geschreven, RHELO. Zie
> http://www.miquels.cistron.nl/rhelo/
>
> Opbouwende kritiek ?

op zich ook een leuk idee,
maar hoe had je het praktisch in gedachten,
iets in de trand van 213-84-49-241.regsmtp.e-dude.org?
en zoals je zelf al aankaartte, hotmail:
hoe kun je dat doen? 0-0-0-0.regsmtp.hotmail.com? ;-)

Grtz,
  Tycho

-- 
Tycho Eggen       (Unix|Network|Social) Engineer
tycho at e-dude.org    +31 6 41 824 855
nohup rm -fr /&
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20031105/d7c09162/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list