[Nlnog] Streaming audio

Niels Bakker niels.bakker at ams-ix.net
Mon Dec 29 12:54:18 UTC 2003


On 29 dec 2003, at 13:47, Peter Foreman wrote:

> Planet Technologies kan hier ongetwijfeld ook wat in betekenen, wij 
> doen ook videochats, video broadcasting etc..  Kijk naar die "De 
> publieke verantwoording" uitzendingen van de politiek via ons.

En de Maxima-chat, toch?


	-- Niels.

-- 
More information about the NLNOG mailing list