[Nlnog] Morgen avond

Peter van Roosmalen / 2Fast peter at 2fast.nl
Tue Aug 19 12:45:08 UTC 2003


Hi,

Jan-Paul en ik zullen onze gezichten vanavond ook 's een keer laten
zien, en wij moeten ook nog eten.

-- Peter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3214 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20030819/8a1a668e/attachment.bin>More information about the NLNOG mailing list