[Nlnog] zuster NOG in Azie...

Alex Bik alex at bit.nl
Thu Nov 28 13:30:21 UTC 2002


On Thu, 28 Nov 2002, Sabri Berisha wrote:

> Ik zou gaan voor de RIPE meeting, en dan met name tijdens de EOF meeting.
> We kunnen wel jaarlijkse NLNOG meetings houden, tegelijk met RIPE :)

Jaarlijks? En wat moet er de rest van het jaar dan met al dat bier
gebeuren?

-- 
               __________________
Met vriendelijke groet,   /\ ___/
Alex Bik          /- \ _/ Business Internet Trends BV
AB2298-RIPE        /--- \/      __________________

More information about the NLNOG mailing list